Kvalitetsläggning av all slags tak

Värdet av ett väl underhållet tak kan inte nog poängteras. Det signalerar hela husets allmäntillstånd och ses som en bekräftelse på att hela huset är i gott skick och gör fastigheten mer attraktiv. Fastighetsförsäkringen täcker inte läckande tak, så det gäller att göra en översyn innan det gått för långt.

Tveka därför inte att kontakta vi för en fackmannamässig inspektion av ert tak redan idag!

Tegeltak

Namnet till trots är vi speciellt starka inom ny- och omläggningar av tegeltak. Inga typer av pannor eller tak är främmande för oss. Vi lägger allt från villor till hela bostadskvarter.

Plåttak
Plåtslageriarbeten är grunden för vår firmas verksamhet. Våra hantverkare har alla en gedigen utbildning och många års erfarenhet. Vi tar oss an allt från hängrännor, takkupor m m – till läggning av hela plåttak.

Papptak

Papptak, speciellt de låglutande är hela tiden utsatta för yttre påverkan. Med dagens betydligt bättre pappkvalitet och ett ordentligt utfört arbete, kan vi se till att ditt tak får ett betryggande skydd i decennier framöver