Underhåll & Taksäkerhet
Ett tak behöver även löpande översyn och eventuellt behöva kompletteras med säkerhetsanordningar. Blir det snöoväder behöverbehöver snön och isen avlägsnas osv. Kontakta oss så tar vi fram ett åtgärdsförslag så du som fastighetsägare kan sova lugnt.

Snöskottning

Som fastighetsägare är du ansvariga för att snö och is inte faller ner och riskerar att skada människor och egendom. Vi har lång erfarenhet av snöskottning. Teckna ett kontrakt med oss, så vet du vart ni skall vända er när snökaoset uppstår.

Taksäkerhet

Att arbeta på tak innebär stora risker. Det är anledningen till att man i Plan- och bygglagen har bestämt att alla fastigheter ska vara utrustade med säkerhets-anordningar. Vi installerar takbryggor, stegar, räcken och andra skyddsanordningar och ser till att befintliga anordningar är i gott skick.

Teckna serviceavtal

Tecknar du serviceavtal med oss gör vi en kontinuerlig besiktning av ert tak. Vi ser över tak- och nockpannor, rensar hängrännor och ränndalar, kollar plåt, beslag och säkerhetsanordningar m m.